De zesde staatshervorming

Presentatie Jo Vandeurzen
Herstelgericht werken in de verslavingszorg (10/2015).
Herstelgerichte zorg
Visienota over een geïntegreerde en herstelgerichte zorg voor mensen met een verslavingsprobleem.