Zelfhulpgroepen

AA Anonieme alcoholverslaafden
NA Anonieme verslaafden
CA Anonieme cocaïneverslaafden
GA Anonieme gokkers
AO Anonieme overeters
SOS Nuchterheid Voor hulpzoekende met een verslaving
Al-Anon / Alateen Voor familie en vrienden van alcoholverslaafden
Nar-Anon Voor naasten van verslaafden
ACA Voor volwassen kinderen van alcoholverslaafden
SCA Anonieme seksverslaafden
CGAA Voor gameverslaafden
Ups en Downs Zelfhulpgroep voor personen met een bipolaire stoornis of depressie en hun omgeving.