Documenten sociale preventie

Handleiding Handleiding van het onderzoek
Werkboek Werkboek van het onderzoek
Eindrapport Het finale eindrapport
Vragenlijst intrafamiliaal geweld Vragenlijst voor de deelnemers van de contactgroepen
Interview intrafamiliaal geweld Semigestructureerd interview trekkers contactgroepen