MEDICIJN EN DRUGS


Home
Contactgroepen
Handleiding Zoom
Artsen
Meer Weten
Uitreiking RITA-Label
 Interview Dr Nicolai Radio 2
Interview Dr. Mineke
 

Nalmefeen

No alcohol no glory

Baclofan

Panepedemie

Waarschuwing

Waarom methadon?

Van alcohol tot XTC

Alcoholische cardiomyopathie

Korsakov

Frigo vol met cannabis

Dopamine

Dubbele diagnose

Meest schadelijke drugs

Medicinale cannabis

Dodelijke XTC

Ranking van drugs

Pas op voor ocfentanyl