Print deze pagina  
Contactgroep Verslaving Laakdal
Iedere woensdag van 19.00 u tot 21.00 uur.
DiesteBaan 62, Laakdal- 2431- Laakdal
(dienstencentrum De Vriendschap in het vroegere kloostergebouw, naast het Kasteel in Veerle)
Jacques---0497 41 70 42 ---
Patrick---0471 34 27 21 ---
------
laakdal@verslavingskoepel.be

ROUTE